-------Detectaronse caracteres non permitidos nos parĂ¡metros. Non se executou a consulta---------