Acceder á web Acceder á web


En xuño de 2005, a web de información urbanística de Galicia entra en servizo para permitir consultar e descargar o planeamento urbanistico dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación urbanística xeral e sectorial de aplicación en Galicia.


NOVAS. Na última actualización da Web foi incorporado o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Burela segundo orde do 31 de marzo de 2014 e o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Láncara segundo orde do 8 de outubro de 2013. Modificacións puntuais de Planeamento xeral dos concellos da Capela, Vigo (2), Curtis e Carballeda de Avia. Plans especiais dos concellos de Arbo (2), Cariño e Abegondo. Modificación puntual do plan especial do concello de Salceda de Caselas. Modificacións puntuais de planeamento de desenvolvemento dos concellos de Boiro e A Coruña. Plan de Sectorización do concello de Ponteceso. Estudos de detalles dos concello de Laracha, A Rúa e A Estrada. Delimitacións de Núcleo Rural nos concellos do Páramo, Gomesende e San Amaro. Cambios de uso no concello da Coruña (2). Para maior comodidade dos usuarios nesta publicación aumentouse a resolución dos arquivos e no formato pdf é posible a busqueda textual.

 
 
Os usuarios que utilicen internet explorer 10 deberán activar a Vista de Compatibilidade.

Menú Herramientas, Configuración de Vista de compatibilidad, activar Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad