Acceder á web Acceder á web


En xuño de 2005, a web de información urbanística de Galicia entra en servizo para permitir consultar e descargar o planeamento urbanistico dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación urbanística xeral e sectorial de aplicación en Galicia.


NOVAS. Na última actualización da Web foi incorporado o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilamartín de Valdeorras segundo Orde do 13 de decembro de 2013. Planeamento de desenvolvemento dos concellos de Laxe e Ponte Caldelas. Modificacións puntuais de planeamento de desenvolvemento do concello de Santiago de Compostela. Plan de Sectorización do concello de Cambre. Delimitacións de Núcleo Rural nos concellos de Becerreá e Lobeira. Para maior comodidade dos usuarios nesta publicación aumentouse a resolución dos arquivos e no formato pdf é posible a busqueda textual.

 
 
Os usuarios que utilicen internet explorer 10 deberán activar a Vista de Compatibilidade.

Menú Herramientas, Configuración de Vista de compatibilidad, activar Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad